Publikované

B-Cure Laser: Pokyny na liečbu bežných zdravotných stavov

Liečba akútnej bolesti pomocou zariadenia B-Cure laser

Pri liečbe bolesti spôsobenej čerstvým zranením alebo popáleninou odporúčame ošetriť poškodenú oblasť zariadenímm B-Cure laser tak skoro po utrpení zranenia/popáleniny ako sa dá. Liečte poškodenú oblasť 6 minút, 10 krát za sebou, s 5 minútovými prestávkami medzi liečbou.

Pri liečbe akútnej bolesti môžete aplikovať 6-8 minútové ošetrenia od prvého sedenia.

Laser je potrebné umiestniť priamo na pokožku, terapia by sa nemala prevádzať cez oblečenie či obväzy.

Pri liečbe otvorenej rany sa laser musí držať čo najbližšie k rane bez toho, aby sa jej priamo dotýkal.

Aj keď cítite okamžité zlepšenie alebo úľavu, odporúčame pokračovať v liečbe až do úplného vyliečenia Vášho poranenia.

Liečba chronickej bolesti pomocou zariadenia B-Cure laser

Pri akýchkoľvek problémoch so zdravotným stavom, ktoré pretrvávajú dlhšie ako mesiac, sa bolesť považuje za chronickú s vysokou pravdepodobnosťou zápalu. V týchto prípadoch sa odporúča obmedziť počiatočnú liečbu pomocou zariadenia B-Cure laser na 1,5 minúty. Následne zvyšujte čas ošetrenia o 30 sekúnd denne, kým sa nedosiahne odporúčaná doba liečby. Pozorne si prečítajte návod na použitie a tabuľku odporúčaného dávkovania.

2-4 ošetrenia by sa mali vykonávať systematicky každý deň.

Zvýšenie úrovne bolesti po ošetrení, je znamením, že telo reaguje na liečbu a dochádza k žiadanému procesu bio-stimulácie buniek.

V takom prípade prerušte liečbu na 24 hodín; po uplynutí 24 hodín ju opätovne zahájte so zníženým trvaním ošetrenia.

Doba trvania ošetrenia sa môže postupne zvyšovať, kým sa nedosiahne odporúčaná dávka, za predpokladu, že sa bolesť nezhoršuje.

Klinické oblasti a aplikácie liečby:

1.: Krk

Krk

Ošetrenie pomocou zariadenia B-Cure laser aplikujte nasledovne:

 • Pozdĺž stavcov, po dĺžke
 • Po stranách krku – pozdĺžne pod ušným lalokom, aplikácia na prehĺbeninu za čeľusťou.

Tri (3) body liečby, celkové trvanie ošetrenia 18-24 minút. Ošetrenia môže byť rovnako aplikované na dva dodatočné body v spodnej časti krku v okolí ramien. Ošetrenie aplikujte 2-4 krát denne.

2.: Horná časť chrbta

Horná časť chrbta

Ošetrenie pomocou zariadenia B-Cure laser aplikujte nasledovne:

 • Pozdĺž chrbtice na každý bolestivý stavec.
 • Na pravej lopatke.
 • Na ľavej lopatke.

Tri (3) body liečby, celkové trvanie ošetrenia 18-24 minút. Ošetrenie aplikujte 2-4 krát denne.

3.: Dolná časť chrbta

Dolná časť chrbta

Ošetrenie pomocou zariadenia B-Cure laser aplikujte nasledovne:

 • Pozdĺž chrbtice.
 • Nájdite citlivé alebo boľavé body na zadku, ošetrenie aplikujte na obe strany.

Tri (3) body liečby, celkové trvanie ošetrenia 18-24 minút. Ošetrenie aplikujte 2-4 krát denne.

4.: Rameno

Rameno

Ošetrenie pomocou zariadenia B-Cure laser aplikujte nasledovne:

 • V okolí ramenného kĺbu.
 • Na hornú časť ramena.

Trvanie ošetrenia 6-8 minúty na každých 4,5 cm2 ošetrovanej plochy. Ošetrenie aplikujte 2-4 krát denne.

5.: Tenisový lakeť

Tenisový lakeť

Ošetrenie pomocou zariadenia B-Cure laser aplikujte nasledovne:

 • Na vnútornej strane, po šírke, v záhybe predlaktia.
 • Na pravej strane, pozdĺžne.
 • Na ľavej strane, pozdĺžne.

Tri (3) body liečby, celkové trvanie ošetrenia 18-24 minút. Ošetrenie aplikujte 2-4 krát denne.

6.: Zápästie / Syndróm karpálneho tunela

Zápästie / Syndróm karpálneho tunela

Ošetrenie pomocou zariadenia B-Cure laser aplikujte nasledovne:

 • Na vnútornej strane pozdĺž šírky kĺbu – na zhybe zápastia.
 • Na vnútornej strane, kolmo voči predchádzajúcemu bodu, pozdĺžne.
 • Na vnútornú stranu dlane, bruško po palcom
 • Pozdĺž zápästnej kosti, zo strany dlane, pod palcom.
 • Presne oproti predchádzajúcemu bodu, zo strany dlane, pod malíčkom.

Tri (3) body liečby, celkové trvanie ošetrenia 18-24 minút. Ošetrenie aplikujte 2-4 krát denne.

7.: Kĺby prstov

Kĺby prstov

Ošetrenie pomocou zariadenia B-Cure laser aplikujte nasledovne:

 • Na pravej strane prstu, pozdĺžne.
 • Na ľavej strane prstu, pozdĺžne.
 • Naprieč deliacim zhybom medzi prstami a dlaňou.

Doba ošetrania závisí od počtu ošetrovaných prstov. Ošetrenie aplikujte 2-4 krát denne.

8.: Bedrový kĺb

Bedrový kĺb

Ošetrenie pomocou zariadenia B-Cure laser aplikujte nasledovne:

 • Pozdĺžne po dĺžke kĺbu
 • Vodorovne po šírke kĺbu
 • Nasledujte priamku od ošetrovaného bedra ku kolenu, liečbu aplikujte na túto oblasť. Ak je táto oblasť bolestivá, tak môžete ošetrenie aplikovať na šírku, nad kolenom.

Tri (3) body liečby, celkové trvanie ošetrenia 18-24 minút. Ošetrenie aplikujte 2-4 krát denne.

9.: Kolená

Kolená

Ošetrenie pomocou zariadenia B-Cure laser aplikujte nasledovne:

 • Na zadnej strane kolena, pozdĺž vnútorného zhybu.
 • Na ľavej strane kolena, pozdĺžne.
 • Na pravej strane kolena, pozdĺžne.

Trvanie ošetrenia 6-8 minúty na každých 4,5 cm2 ošetrovanej plochy. Ošetrenie aplikujte 2-4 krát denne. Ošetrenie môžete rovnako aplikovať na prednej strane kolena, pod kolenným kĺbom.

10.: Pätná ostroha

Pätná ostroha

Ošetrenie pomocou zariadenia B-Cure laser aplikujte nasledovne:

 • Na spodnej strane chodidla, na päte.
 • Na boku chodidla, rovnobežne s chodidlovým oblúkom.
 • Na oboch stranách päty, po šírke.
 • Na zadnej časti päty, pozdĺžne.

Päť (5) bodov liečby, celkové trvanie ošetrenia 30-40 minút. Ošetrenie aplikujte 2-4 krát denne.

11.: Kĺby prstov na nohách

Kĺby prstov na nohách

Ošetrenie pomocou zariadenia B-Cure laser aplikujte nasledovne:

 • Pozdĺžne, na spodnej časti prstov na bruškách.
 • Na vonkajšej strane palca, pozdĺžne.
 • Na vonkajšej strane malíčka, pozdĺžne.

Tri (3) body liečby, celkové trvanie ošetrenia18-24 minút. Ošetrenie aplikujte 2-4 krát denne.

12.: Zápal Achilovej Šlachy

Zápal Achilovej Šlachy

Ošetrenie pomocou zariadenia B-Cure laser aplikujte nasledovne:

 • Zadná strana päty, pozdĺžne.
 • Zadná strana päty, pozdĺž achilovej šlachy
 • Na pravej strane členku, pozdĺžne.
 • Na ľavej strane členku pozdĺžne.

Štyri (4) body liečby, celkové trvanie ošetrenia 24-32 minút. Ošetrenie aplikujte 2-4 krát denne.

Pokyny pre dosiahnutie lepších výsledkov so zariadením B-Cure Laser

Rany, preležaniny, diabetické vredy, vredy a ťažko sa hojace rany

Pri čerstvých, otvorených ranách ošetrite celú oblasť, 5-6 minúty na každých 4,5 cm2 ošetrovanej plochy. Po ukončení ošetrenia si doprajte 5 minútovú prestávku a následne pokračujte 5-6 minútovým ošetrením na každých 4,5 cm2 ošetrovanej plochy. Ak je to možné, proces opakujte po dobu trvania jednej hodiny.

Vo väčšine prípadov, takto prevedené ošetrenie, výrazne zníži bolesť, zvýši kvalitu hojenia rán a zníži následnú zjazvenosť.

Po prvej hodine pokračujte v liečbe rany 6-8 minút na každých 4,5 cm2 ošetrovanej plochy, dvakrát denne, kým sa rana úplne nezhojí.

Pri chronických, ťažko liečiteľných ranách a diabetických vredoch sa často dosahujú veľmi dobré výsledky pri liečbe po dobu 8 minút, dvakrát denne.

Pri chronických poraneniach sa neodporúča vykonávať viac ako dve (2) ošetrenia denne, kvôli potrebe čistenia a prebalenia rán po každej liečbe.

Pokrytie oblasti ošetrenia:

Ak je ošetrovaná oblasť väčšia ako 1 cm x 4,5 cm, opakujte liečbu v priľahlých oblastiach, až kým nie je pokrytá celá cieľová oblasť.

Prístrojom počas liečby nepohybujte, snažte sa ho pridržiavať na ošetrovanej oblasti po celú dobu ošetrenia.

Ošetrenie je možné vykonávať štyri (4) krát denne, ak je to potrebné počet opakovaní sa môže zvýšiť.

V prípadoch čerstvého poranenia alebo popálenia sa okamžitá liečba môže vykonávať až 10-krát denne!

Je dôležité, aby sa ošetrenia vykonávali konzistentne.

Liečbu neprerušujte pred tým ako sa dosiahne úplného zahojenie.