Publikované

Sprievodca umiestnením elektród pre elektrostimulátory

Pozícia elektród pri tens programoch úľavy od bolesti (lekárske programy)

 1. Bolesť krku


 2. Rameno (peri-arthritis)


 3. Úľava od bolesti v bedrovej oblasti/ Úľava od bolesti spôsobenej zápalom sedacieho nervu


 4. Úľava od bolesti spôsobenej zápalom sedacieho nervu na nohe


 5. Úľava od bolesti bedier


 6. Úľava od bolesti lakťa (epicondylitis)


 7. Úľava od bolesti kolien


 8. Úľava od bolesti spôsobenej podvrtnutím/ modrinami


 9. Zápästie: Úľava od bolesti spôsobenej syndrómom karpálneho tunela


Pozícia elektród pri športových programoch

 1. Ramená (biceps)


 2. Ramená (triceps)


 3. Prsia


 4. Stehná (quadriceps)


 5. Sedacie svaly


 6. Brušné svaly


 7. Stehná: drenážne ošetrenie


 8. Šikmé brušné svaly


 9. Tukové ložiská v okolí pásu


 10. Microlifting: tvárové svaly – ošetrenie proti vráskam


Pozícia elektród pri fitness (kozmetických-tónovacích) programoch

 1. Brušné svalstvo


 2. Biceps brachii


 3. Triceps


 4. Extentorový sval: ruka


 5. Flexor sval: ruka


 6. Deltoid


 7. Prsné svaly


 8. Trapéz


 9. Chrbtové svalstvo


 10. Chrbticové svalstvo


 11. Quadriceps


 12. Biceps femoris


 13. Lýtka


 14. Tibialis anterior

Obrázky uvedené vyššie slúžia na znázornenie správnej polohy elektród počas elektrostimulácie. Je nevyhnutné aby elektródy uplne priliehali pokožke. Pred pripevnením elektród na pokožku, ošetrovanú oblasť dôkladne umyte mydlom, následne pokožku osušte uterákom.

Upozornenie: Ochlpenie môže pôsobiť ako izolátor. Pre efektínu elektrostimuláciu Vám odporúčame ošetrovnanú oblasť zbaviť prebytočného ochlpenia. Predtým ako začnete s holením ošetrovanej oblasti, elektródy z nej odstráňte.

Kontraindikácie

V zriedkavých prípadoch stimulácia vykonaná večer môže u niektorých ľudí spôsobiť ťažkosti so zaspávaním. Ak k tomu dôjde, prestaňte liečbu používať večer.

Tento prístroj nesmú používať tehotné ženy, deti, pacienti trpiaci tuberkulózou, juvenilnou cukrovkou, vírusovými ochoreniami (akútnou fázou), plesňovými infekciami, dermatitídou, srdcovými ochoreniami, ťažkou arytmiou, akútnymi infekciami, epilepsiou alebo pacienti s kardiostimulátormi, otvorenými ranami, magnetickými protézami (pokiaľ lekár neurčí inak).

Vedľajšie účinky

Nie sú známe žiadne závažné vedľajšie účinky. Niektorí zvlášť citliví ľudia hlásia sčervenanie pokožky v oblasti, kde boli umiestnené elektródy: začervenanie zvyčajne zmizne do niekoľko minút po ukončení liečby. Ak sčervenanie pretrváva, poraďte sa s lekárom.

Varovanie

 • Pozorne si prezrite umiestnenie a význam všetkých štítkov umiestnených na zariadení;
 • Nepoškodzujte káble na pripojenie elektród a neobmotávajte ich okolo zariadenia;
 • Prístroj nepoužívajte, ak je zariadenie alebo jeho príslušenstvo poškodené (poškodené káble): obráťte sa na výrobcu podľa pokynov v odseku „Asistencia“.
 • Zariadenie nezverujte do rúk osôb, ktoré neboli na jeho používanie školené, nečítali túto používateľskú príručku;
 • Nepoužívajte tento prístroj vo vlhkom prostredí;
 • Užívatelia by nemali počas liečby nosiť kovové predmety;
 • Elektródy sa za žiadnych okolností nesmú umiestňovať na telo takým spôsobom aby prúd prechádzal krížom cez oblasť srdca (napr. Čierna elektróda na hrudníku a červená elektróda na ramene);
 • Elektródy nesmú byť umiestnené na alebo v blízkosti zranení alebo porezaniach na koži;
 • Elektródy nesmú byť umiestnené na karotických dutinách (karotidoch) alebo na pohlavných orgánoch;
 • Elektródy nesmú byť umiestnené v blízkosti očí; uistite sa, že prúd neprechádza očným okolím (jedna elektróda je diametrálne protiľahlá k druhej elektróde vo vzťahu k oku); udržujte vzdialenosť minimálne 3 cm. od oka;
 • Elektródy nevhodnej veľkosti môžu spôsobiť kožné reakcie alebo popáleniny;
 • Nepoužívajte elektródy, ak sú poškodené, aj keď sa dobre prilepia na pokožku.
 • Používajte iba káble a elektródy dodávané výrobcom.
 • Elektródy prestaňte používať,, ak už nelepia na kožu. Opakované používanie tých istých elektród môže ohroziť bezpečnosť stimulácie, môže spôsobiť začervenanie kože, ktoré môže trvať niekoľko hodín po stimulácii;
 • Pozor: Pri ošetreniach používajúcich okrúhle 35x40mm elektródy môže prúd aplikovaný na Vašu pokožku dosiahnuť alebo presiahnuť 2mA/cm2. Pokiaľ toto spôsobí začervenie, ktoré neustúpi aj po niekoľkých hodinách, poraďte sa s Vašim lekárom.
T-One Elektrostimulátory Porovnanie